12 september 2022

DE GESCHIEDENIS VAN DE LIEFDELOOSHEID

Zoals in veel families, is er in mijn stamboom een geschiedenis van liefdeloosheid. Er was sprake van uitgesproken schadelijk gedrag maar het venijn sloop evengoed in subtiliteiten en verbloeming. Er heerste een bepaalde mentaliteit, die niet in twijfel werd getrokken.

De oorzaak van deze liefdeloosheid was, net als in veel families, onmacht door trauma. Droevig, maar dat rechtvaardigt het schadelijke gedrag niet. En zolang het trauma niet werd geheeld, werd dit gedrag voortgezet. In feite riep de traumawond op deze manier om genezing: iemand moest ernaar kijken.
Vaak zijn het de gevoeligste familieleden die familietrauma niet langer kunnen blijven negeren en het daardoor transformeren. Dit kan een effect hebben op de vorige generaties, maar voorkomt vooral dat de belastende erfenis nog wordt doorgegeven aan de volgende generatie. In mijn stamboom ben ik zo iemand. Dat noem ik geen heldenrol, eerder een noodzakelijkheid.

Wat zich op microformaat afspeelde in mijn stamboom, herken ik in macroformaat in de wereld om me heen. Er is overal veel ongeheeld trauma. Dat uit zich niet altijd in een karikaturale gemeenheid, zeker zo vaak (of zelfs meer) in onopvallender toxisch gedrag. Het goede nieuws is dat almaar meer (gevoelige) mensen de confrontatie met dit trauma aangaan: hevige emoties, ziekte, depressie en burn-out dwingen hen naar binnen, om daar aan te kijken wat zich in hun innerlijke roert - niet zelden de psychische bagage en impact van vorige generaties.
Ook de coronalockdown heeft hiertoe bijgedragen. We gaan door een periode van extremen, waarbij trauma - en het daaruit voortkomende gedrag - lijnrecht lijkt te staan tegenover verbinding. Maar niets is minder waar: dat alles nu zo zichtbaar wordt, is net een uitnodiging tot genezing en het daaruit voortkomende, onderbouwde mededogen wat tot verbinding leidt.

Verregaand bagatelliseren
Even terug naar mijn stamboom. Daar kenmerkte de duidelijke liefdeloosheid zich in fysiek én emotioneel geweld. Er was sprake van agressie en verwaarlozing. Naast actief daderschap was er ook sprake van passief daderschap: terwijl sommigen toesloegen, keken anderen juist weg, waardoor het wangedrag zich kon herhalen.

Intussen worden bepaalde gebeurtenissen wel degelijk als schadelijk erkend. Maar de subtielere vorm van liefdeloosheid, het onopvallende giftige gedrag, werd al die tijd niet in twijfel getrokken en onnadenkend voortgezet en doorgegeven. Dit via veroordelingen, een onbereidheid tot begrip of acceptatie, afbrekende kritiek, cassante opmerkingen, sarcasme, dominantie, een gebrek aan verantwoordelijkheidszin of empathie, emotionele chantage en andere vormen van manipulatie. Bijgevolg heerste er nog steeds een permanente onveiligheid: ondanks de liefdevolle en vrolijke momenten kon er altijd weer iets liefdeloos gebeuren.

In mijn stamboom werden bovendien rationele maatstaven gehanteerd om emoties goed te keuren of te veroordelen. Dit referentiekader was beïnvloed door de daders uit het verleden: het kon altijd erger, het was allemaal zo erg niet nu, vergeleken met vroeger, was het eigenlijk wel echt gebeurd? Deze methode om verregaand te bagatelliseren en emoties weg te moffelen, loste niets op. Want door een emotie af te doen als flauw of slecht, verdwijnt ze niet. Ze wordt enkel verdrongen, net als de boodschap die ze brengt. En zo vervagen de grenzen, met nog meer grensoverschrijdend gedrag tot gevolg. En met het ontkennen van emoties en grenzen, verdwijnt ook het contact met de authentieke persoonlijkheid. Familieleden gingen een rol spelen, ontwikkelden een pseudopersoonlijkheid met het daarbij horende, minder vervullende leven, en vergaten wie ze diep van binnen werkelijk waren. Ze durfden niet te voelen, ze hadden het nooit geleerd.

Liefdevol contact
Met dit gedrag ben ik opgegroeid, lange tijd was het dan ook mijn meest vertrouwde omgangsvorm. Want wat vertrouwd voelt, lijkt veilig en wordt voortgezet. Ik incasseerde én veroordeelde (mezelf en anderen). Net als mijn familie was ik niet liefdeloos, maar gedroeg ik me bij momenten liefdeloos, zonder dit evenwel te beseffen. Inmiddels is deze mentaliteit niet langer de norm voor mij. Ik heb gekozen voor de weg van de liefde. Ik laat  enkel nog mensen dichtbij me komen als ons contact liefdevol en respectvol is. Dit betekent ook dat ik rigoureus grenzen stel. Ik wil liefdeloos gedrag benoemen én voorkomen.

Maar beslissen dat je liefdevol wil zijn, is niet genoeg. Je dient ook te onderzoeken wat er tussen jou en dat beoogde, liefdevolle gedrag instaat. Wat zorgt ervoor dat je, ondanks je goede voornemens, toch (nog) niet vanuit mildheid en mededogen kunt reageren? Zijn het niet je eigen geestelijke wonden, die je op een situatie of een ander mens projecteert? Pijnlijke, opgekropte emoties en negatieve, beperkende gedachten, voortkomend uit trauma?

Trauma ontstaat wanneer je alleen wordt gelaten met een onoverkomelijke emotie en daaruit een negatieve interpretatie destilleert. Die zelfontkennende overtuiging blijf je onbewust herhalen, meen je telkens weer bevestigd te zien en geef je aan je kinderen door als waarheid. Maar wanneer je je trauma's onder ogen komt, kan je die denkwijze ontmantelen en datgene wat tussen jou en het liefdevolle gedrag instaat, zachtmoedig en geduldig (dus zonder veroordeling) transformeren.

Herkennen en benoemen
Weer naar de macrowereld. Op dit moment worden veel mensen geconfronteerd met trauma. Met hun eigen trauma’s én het onopgeloste trauma van hun voorouders, dat onbewust werd doorgegeven. Er zijn veel wonden die om genezing vragen. Niet om kritiek, niet om het label ‘zwak’ of ‘ziek’, maar om geduld, empathie en zorgzaamheid. Wie werkelijk liefdevol is voor zichzelf, zal liefdevol zijn voor anderen. En wie uit de isolatie van de veroordeling stapt, en zijn authentieke persoonlijkheid  zuurstof geeft, kan zich van daaruit met de authentieke kern van anderen verbinden.

Om die reden lijkt het me dus zeer belangrijk om niet enkel uitgesproken liefdeloos, grensoverschrijdend gedrag te herkennen en te benoemen, maar ook de verantwoordelijkheid te nemen voor de subtiele variant, die zo makkelijk in onze handelingen en woorden sluipt (denk maar aan de asociale commentaren op de sociale media), en daarmee de dynamieken tussen ons en anderen bepaalt.
Het zijn conditioneringen; aangeleerde gedragingen, wat betekent dat het uiteindelijk ook weer afgeleerd kan worden.

Mijn boek Voelen zonder filter, dat op 31 augustus 2022 bij uitgeverij Borgerhoff & Lamberigts verscheen, gaat over constructief omgaan met emoties en gedachten, over de genezing van trauma en familietrauma, en over verbinding maken met je authentieke zelf en dat van anderen.